Vladimir TISMĂNEANU

Mihail Neamţu este un neobosit şi, într-adevăr, original filosof şi intelectual public, înzestrat cu o cultură profundă şi vocaţie de polimat. La toate acestea se adaugă un talent extraordinar pentru scriitura elegantă, precisă şi elocventă. Vocea lui Mihail Neamţu a reprezentat mereu civilitatea şi echilibrul empatic.