Skip to content

Tag: LITERATURA

VALERIU ANANIA, Memorii (Editura Polirom)

O apariţie de excepţie. „Tragismul vietii sale este refluxul vointei de a reuni contrariile, in pofida unei istorii care absolutizeaza partialitatea si partizanatul. Nu e de mirare ca atitudinea respectiva, ostila oricaror incadrari definitive, a provocat animozitati, acuzatii virulente sau, dupa caz, nedumeriri. Unii au interpretat-o ca pe un riscant proiect polifonic, invecinat cu spiritul faustic al modernitatii. Altii au vazut in ea proba unor ezitari esentiale. In ce ma priveste, cred ca adevarul se afla aiurea. Parintele Anania este prin excelenta un om liber, un om care a refuzat… Read more VALERIU ANANIA, Memorii (Editura Polirom)

La moartea unui erou: Alexander Soljeniţîn

Arhipelagul Gulag, vol. I, Introducere Închin această carte celor care nu au avut destulă viaţă ca să istorisească ei cele prezentate aici. Şi să mă ierte că nu am văzut, nu mi-am adus aminte, nu am desluşit totul. În anul 1949, împreună cu nişte prieteni, am găsit în revista „Priroda” („Natura”) a Academiei de Ştiinţe o notiţă remarcabilă. Scria acolo cu litere mărunte că pe rîul Kolîma, cu prilejul unor săpături, nu se ştie cum a fost descoperită. O lentilă de gheaţă subterană – un vechi torent îngheţat, iar în… Read more La moartea unui erou: Alexander Soljeniţîn

EXPRESIA LIBERTĂŢII ŞI POVARA LUCIDITĂŢII

Context geopolitic A greşit Biserica Ortodoxă „dezaprobând” apariţia Versetelor Satanice ale lui Salmon Rushdie? Dacă nu, atunci a fost momentul bine ales? Dar limbajul în care s-a exprimat acest efort de vigilenţă critică? Anumiţi comentatori s-au grăbit să observe că, deşi ierarhia s-a instalat într-o adâncă tăcere faţă de chestiunea colaborării cu fosta Securitate, Patriarhia are timp pentru lectura noilor traduceri de carte străină. Alţii s-au gândit să apropie numele PF Daniel de Ayatolahul Khomeini şi Biserica de instituţia cenzurii de tip Hezbolah („partidul lui Dumnezeu”). O banală declaraţie de… Read more EXPRESIA LIBERTĂŢII ŞI POVARA LUCIDITĂŢII

ROMANUL DIALOGIC

‘Glasul „celuilalt” om real din dialogurile confesive este totdeauna prezentat în mod similar, manifest în afara subiectului. Dar această tratare a „celuilalt”, deşi. Într-o formă mai puţin vizibilă, caracterizează fără ex­cepţie toate dialogurile importante ale lui Dostoievski : într-adevăr, ele sînt pregătite de subiect, dar punctul culminant, apogeul dialogurilor, se înalţă deasupra subiec­tului în sfera abstractă a raportului pur de la om la om.

REALISMUL MISTIC

‘Construcţia romanelor lui Dostoievski aminteşte foarte puţin de aşa-numitul roman „realist”. Prin subiectul exterior, amintind de romane poliţiste neverosimile, se străvede o altă realitate. Nu realul empiric, al existenţei exterioare, al felului de viaţă, nu realitatea tipurilor autohtone, sînt reale la Dostoievski. La fel este real adîncul spiritual al omului, destinul lui spiritual. Este reală relaţia om—Dumnezeu, om—diavol, sînt reale ideile cu care trăieşte omul. Aceste dedublări ale spiritului uman, care constituie tema profundă a romanelor lui Dostoievski, nu sînt tratate realist. Conturarea uluitor de genială a raporturilor dintre Ivan… Read more REALISMUL MISTIC

DOSTOIEVSKI POLIFONIC

„Principiul fundamen­tal pe care Dostoievski clădeşte compoziţia romanelor sale este acela de a subordona unităţii concepţiei filozofice şi vîrtejului evenimentelor elemente incompatibile, diametral opuse ale naraţiunii, de a îmbina într-o singură operă artistică confesiuni filozofice cu aventuri criminale, de a include drama religioasă în fabulaţia unei povestiri bulevardiere, de a-l purta pe ci­titor prin toate peripeţiile unei poveşti de aventuri spre a-l aduce la revelaţiile unui nou mister — iată cîteva din obiectivele artistice care l-au preocupat pe Dostoievski, făcîndu-l să se angajeze la o muncă de creaţie de mare… Read more DOSTOIEVSKI POLIFONIC