Skip to content

Tag: CULTURA DUHULUI

CREZ (Nicolae Steinhardt)

Cred în Duhul Sfânt, care suflă unde şi când vrea, spre scandalul şi zăpăceala fariseilor, angeliştilor şi habotnicilor, care, ca şi Tatăl şi Fiul, vrea altceva decât numai forme, filosofic, dovezi istorice şi scripturale. Căruia îi este lehamite de ţapi şi viţei sub orice chip, pricepându-se a-i desluşi şi identifica în formele lor cele mai moderne şi mai neaşteptate. Carele nu grăieşte pilduitor, serafic şi preţios, Carele ne călăuzeşte modest şi sigur, după dreapta socotinţă şi nu apreciază în mod deosebit stilul voit onctuos, mâinile cucernic împreunate şi morala ostentativă.… Read more CREZ (Nicolae Steinhardt)

PROMISIUNILE TĂCERII

În fapt, naşterea pruncului Iisus, închinarea magilor, plânsul Mariei, arătarea stelei călătoare sau peştera din Betleem fac parte dintr-un film mut. Dar cum să mai descoperi darul Crăciunului ascuns în tăcerile inimii, atunci când reclamele anunţă, prin culori extatice şi vocalize stridente, o ultimă mega-promoţie la oţet, şepci de baseball sau ţoale de vară? 

RUGĂCIUNE PENTRU UNIREA CREŞTINILOR

Arhimandritul Sofronie Saharov  Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridici păcatul lumii, Care suindu-Te pe muntele Golgothei, răscumpărat-ai pe noi din blestemul legii, şi ai preînnoit chipul Tău cel căzut, pe Cruce preacinstite mâinile Tale întinzând, ca pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi întru una să aduni, şi trimiţând pe Preasfântul Duh, la unime pe toţi ai chemat; Tu dar, fiind a Tatălui strălucire, înainte de a ieşi la această mare lucrare de sfinţenie, lumii răscumpărătoare, rugatu-Te-ai Părintelui Tău ca toţi una să fim, precum Tu eşti cu… Read more RUGĂCIUNE PENTRU UNIREA CREŞTINILOR