Surse

Pentru publicul interesat de cercetările mele academice postez mai jos câteva titluri.

Studii

Eseuri

Recenzii

Ecouri la apariţia volumului Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România postcomunistă (Bucureşti, 2005; Iaşi, 2008, ediţia a II-a).

Ecouri la apariţia volumului Gramatica Ortodoxiei (Iaşi, 2007).