Surse

Pentru publicul interesat de cercetările mele academice și studiile culturale, postez mai jos câteva trimiteri utile.

Studii

Eseuri

Recenzii

Ecouri la apariţia volumului Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România postcomunistă (Bucureşti, 2005; Iaşi, 2008, ediţia a II-a).

Ecouri la apariţia volumului Gramatica Ortodoxiei (Iaşi, 2007).