Secretul măiestriei: Mozart, Eminescu, Einstein…

În orice domeniu, performanța se obține doar prin asumarea încăpățânată a uceniciei.

Timp de un an, Mozart a aprofundat tehnica contrapunctului perfectată de Bach. Studiind operele geniilor poți descoperi limitele propriei tale cunoașteri teoretice și practice.

Pledez, așadar, pentru întoarcerea la Marile Cărți. De ce? Pentru că inspirația vine doar atunci când privim frumusețea înălțimilor. Rabzi lipsurile din valea plângerii admirând splendoarea piscurilor montane.

O etapă importantă a învățării ține de reproducerea ideilor celor care au marcat istoria culturii. Să relatezi în propriile cuvinte gândirea lui Aristotel, Augustin sau Descartes, iată o exigență obligatorie pentru un învățăcel al filozofiei.

Cultul originalității e, deci, profund înșelător. El presupune că mintea împrăștiată și nedisciplinată ar putea înțelege singură esența lucrurilor. În realitate, întâlnirea maeștrilor e decisivă pentru cei care vizează excelența.

Oamenii familiarizați cu o veche tradiție sunt mult mai îndreptățiți să aprecieze noutatea. Inovația autentică și spectaculoasă aparține celui care stăpânește exhaustiv secretele unei arte: pictura, sculptura, muzica, retorica, contemplația, scrisul.

Maestrul desăvârșit e cel prin care individualul devine general: Eminescu cântărește, azi, cât întreaga limbă română. Înțelegerea lui Einstein este echivalentă cu priceperea integrală a fizicii ca disciplină exactă.

Fără ucenicia pe lângă maeștrii tradiției, suntem cu toții mai săraci.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.