Trezirea

Cine restaurează verticalitatea conştiinţei ori sufletul națiunii române? 

Vrem să redăm omului din fața noastră sentimentul demnității prin eliberarea de frică, foamete, sărăcie sau șantaj? Nu cumva sunt milioane de oameni amăgiți de promisiunea crasă și vulgară a unor satisfacții animalice, urmate de frustrarea unei vieți neîmplinite, fără scop transcendent și fără bucuria aparenenței la o comunitate vie?Omul liber va rezista mereu pedagogiei pavloviene care topește conștiința individuală într-o reacție gregară la stimuli negativi (frica fiind cel mai puternic). 
Nu vom prospera ca țară fără să descătușăm potențialul nesfârșit de creativitate, curaj, ambiție, efort, hărnicie, muncă și îndrăzneală pe care fiecare om, fără excepție, îl are din naștere.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.