Barbaria ISIS și drama creștinilor din Orient

Când un copil te întreabă despre Moș Crăciun, îți vine în minte povestea Magilor care i-au adus pruncului Iisus aur, smirnă și tămâie. De fapt, mai toate darurile Europei își au obârșia în Răsărit. Credința, dar și rațiunea.

Avraam a plecat din Caldeea (orașul Ur), de pe malul râului Eufrat. Pavel venea din Tarsus, Cilicia. Atanasie cel Mare s-a născut în Egipt, ca și Antonie și Pahomie cel Mare. 

Evagrie Ponticul, psiholog fin și cunoscător neegalat al vanităților omenești, avea rădăcini către litoralul estic al Mării Negre. Capadocienii au luminat Africa de Nord, Italia și Constantinopolul, dar se trăgeau dintr-o provincie a Turciei de astăzi. Ioan Gură de Aur s-a consacrat ca retor în Antiohia, unde mii de creștini îi ascultau fascinați predicile meșteșugite, fără seamăn. 

Scriitorul Aphrahat a fost starețul unei mănăstiri din apropierea orașului Mosul. Efrem Sirianul l-a inspirat pe metodistul John Wesley în calitate de imnograf al unei biserici orientale. Varsanufie – părinte filocalic cu mari daruri duhovnicești – era palestinian. 

Dionisie Areopagitul a sistematizat teologia apofatică folosind categoriile filozofiei grecești. Andrei Cretanul și-a început cariera (sau, mai bine spus, canonul) în lavra Sfântului Sava de lângă Ierusalim. Roman Melodul s-a născut în Emesa, devenind diacon într-o biserică din Beirut. Lui îi datorăm superbul tropar al Nașterii Domnului…
Papa Grigore al III-lea era siriac, deși trăia la Roma, ocupând scaunul petrin. Contemplativul Isaac din Ninive a marcat literatura rusă, deși a scris de la mii de kilometri distanță de Optina Pustin. Ioan Damaschinul – părintele teologiei sistematice din spațiul ortodox – a fost nu doar poetul inspirat și autorul cântecelor pascale, ci și comentatorul arid al unor texte de logică aristotelică. În sfârșit, monahii nestorieni din Bagdad au asigurat transferul uriaș de cunoaștere elenistică dinspre lumea bizantină către primele biblioteci de limbă arabă. 

Lista gloriilor culturale culturale și a meritelor spirituale ale Orientului creștin e nesfârșită. Prin intervenția unui Vasile Lupu sau Constantin Brâncoveanu, țările române au sprijinit bisericile de limbă arabă. (Erudiți ca Virgil Cândea au documentat întreagă această poveste…)

În ultimii ani, sub privirile uimite ale Occidentului, armatele ISIS au distrus cu sălbăticie nu doar vieți omenești, ci și un imens patrimoniu al umanității. Barack Obama va rămâne în istorie ca un președinte american ignorant și nepăsător, care n-a făcut nimic pentru a salva civilizația de atacul barbarilor.

1 Comment »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.