Teodor Baconschi și neliniștea metafizică

În ultimii douăzeci de ani, însă, fizionomia României, chipul Europei (dar și fața Statelor Unite ale Americii) s-au schimbat profund. Din acest motiv, Cetatea sub asediu este cartea unde verbul măsurat și privirea sagace a lui Teodor Baconschi documentează nu doar reușitele evidente ale Apusului, ci și drama împuținării spirituale, a imploziei demografice și a imunității scuzute din sânul societăților occidentale.

Fie că privim spre Scandinavia „multiculturală”, fie că urmărim neputința managerială a Greciei ortodoxe, Europa se află într-un moment de răscruce. Vom uda mai departe rădăcinile iudeo-creștine ale bătrânului continent sau vom sucomba în fața barbariei? Având o excelentă formație filozofică, Teodor Baconschi știe prea bine că fără instituțiile publice ale creștinismului istoric — de la familia monogamă, garantarea proprietății private, critica tiraniei politice sau acțiunea filantropică directă și până la decența moravurilor, încurajarea responsabilității individuale (parabola semănătorului) și valorizarea antreprenoriatului (parabola talanților) —, luminile Europei s-ar fi stins demult.

„Libertatea e neapărat inteligentă”, repetă autorul nostru. De ce? Pentru că încercările de uniformizare a gândirii sfârșesc printr-o imbecilizare involuntară a cetățenilor din ágora.

Când bucătăria corectitudinii politice pregătește meniul fad și nisipos al cantinei oficiale, te întrebi cine mai păstrează „sarea pământului”? Răspunsul lui Teodor Baconschi e simplu: oamenii care-și asumă riscul neliniștii metafizice și pariul gândirii pe cont propriu. Dincolo de freamătul unei elite conservatoare, există astăzi comunități ale iubirii care, inspirate de Evanghelia lui Iisus Hristos, își continuă misiunea și lucrarea, aducând mângâiere și vindecare milioanelor de credincioși în lumea întreagă. Deranjat de competiție, Statul secular îi tratează cu indiferență, dispreț și ostilitate pe toți cei care nu vor să fie păstoriți de noua birocrație.

Din acest motiv, Teodor Baconschi propune creștinilor suspendarea tactică a disensiunilor confesionale și a luptelor intestine. De ce? Pentru că, oamenii lucizi înțeleg că trebuie să apărăm nu doar dreptul la existență al unor triburi religioase, ci un front civilizațional zguduit de trei mari provocări: 1) terorismul islamist și recrudescența regimurilor autoritare; 2) relativismul etic al spațiului academic și depravarea culturii de masă; 3) activismul juridic al Statului birocratic egalitarist, care a declarat război libertății de conștiință, familiei naturale și ordinii spontane a pieței. Din acest motiv, Cetatea sub asediu propune un fuzionism doctrinar, prin care diferite grupări (creștin-democrații, paleo-liberalii, conservatorii, libertarienii sau tradiționaliștii) practică armistițiul dintr-o rațiune istorică superioară: înfrângerea barbariei și apărarea fundamentelor civilizației europene.

Alături de Pierre Manent, Rémi Brague sau Roger Scruton, eseistul Teodor Baconschi este unul dintre intelectualii europeni care afirmă deschis nevoia creșterii unor generație de lideri — dascăli, gazetari, politicieni, oameni de afaceri, educatori și sacerdoți — capabili să-și asume grandoarea moștenirii intelectuale, politice și spirituale a bătrânului continent, refuzând cenzura structurilor monopoliste sau fanteziile unor inginerii sociale de extracție neo-marxistă.

(fragment din prefața la volumul în curs de pregătire: Cetatea sub asediu, Iași, Ed. Doxologia, 2016).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.