“De la 11 Septembrie încoace, au avut loc 2300 de arestări legate de terorismul Islamic în Europa, în contrast cu aproape 60 în Statele Unite.” Astfel scrie Marc Sageman în influenta sa nouă carte, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century (University of Pennsylvania Press).

Această comparaţie statistică îl inspiră pe Sageman, în capitolul pe care-l intitulează “Diviziune Atlantică,” să tragă concluzii generalizate despre superioritatea în circumstanţele caracteristice Musulmanilor Americani. “ Rata arestărilor cu acuzaţie de terorism, per capita, printre Musulmani, este de 6 ori mai mare în Europa decât în Statele Unite.” Motivul discrepanţei, susţine el, “constă în diferenţa cantitativă în care respectivele comunităţi Musulmane, sunt radicalizate.” El laudă “excepţionalismul cultural American, şi admonestează guvernele Europene” să evite greşeli care riscă să ducă la pierderea bunăvoinţei din cadrul comunităţii Musulamne,” şi îi îndeamnă pe Europeni să înveţe de la Americani.

Read more…Argumentul lui Sageman reia ceeace Spencer Ackerman scria în articolul de fond din New Republic, la sfârşitul lui 2005, unde părerea lui era : “ Crescânda cultură Musulamnă de înstrăinare şi marginalizare din Europa, ca şi Jihad-ul, nu prind rădăcini” în Statele Unite.

Întreaga concluzie a lui Sageman se bazează pe cifrele de 2300 şi 60 de arestări. Lăsând la o parte alte explicaţii ale cauzelor acestor diferenţe, cum ar fi Sistemul legal European care alocă o mai mare latitudine în efectuarea de arestări legate de terorism, sunt oare aceste cifre corecte ? El le sprijină numai cu o scurtă notă explicativă în josul paginii : ” Actualizând Eggen and Tate, 2005; Lustick 2006: 151-52 este de accord cu aceste estimaţii.” Aici, “Eggen and Tate, 2005” se referă la un articol de ziar în două părţi iar sursele “Lustick 2006” nu sunt decât o polologhie extremistă discreditată.

De fapt numerele lui Sageman’s sunt în mod scandalos, incorecte.

Arestările Europene: Numărul său privitor la Europa este umflat. Biroul European al Poliţiei (Europol) a publicat o statistică arătând că în 2007, 201 de Islamişti au fost reţinuţi în cadrul Uniunii Europene (în afara Marii Britanii) cu acuzaţii leagte de terorism, comparat cu 257 în 2006.In date anterioare, statisticile Europol sunt mai puţin clare, dar o privire atentă a evidenţelor efectuată pentru mine de Jonathan Gelbart de la Stanford University, arată 234 arestări în 2005, 124 în 2004 şi 137 in 2003. Per total arestările legate de terorismVest Europene, apar să totalizeze sub 1400.

Arestările din SUA: După Ministerul American de Justiţie, cifra Americană a lui Sageman este mai joasă cu un factor de 10. Purtorul de cuvânt al Ministerului, Sean Boyd indica, după un reportaj Fox News, că “527 de indivizi au fost acuzaţi de terorism sau de vini legate de terorism, apărute în special în urma investigaţiilor duse după 11 Septembrie. Aceste cazuri au rezultat în 319 condamnări, cu un număr adiţional de 176 de cazuri aflate în faţa tribunalelor. In plus după cum am documentat la “Denying [Islamist] Terrorism” şi în blogurile ce au urmat, politicienii, personalul însărcinat cu paza legii şi media în general, urăsc să aducă la cunoştiinţă incidentele teroriste, astfel că numărul real de arestări legate de terorism este mult mai substanţial.

Dat fiind că populaţia Musulmană în Statele Unite este cam 1/7 din cea a Europei de Vest (3 milioane versus 21 milioane), folosirea cifrei de 527 arestări în Statele Unite şi 1400 pentru Europa, sugerează că rata arestărilor Musulmane sub acuzare de terorism, per capita, în Statele Unite este de 2,5 ori mai mare decât în Europa, nu după cum susţine Sageman, de 6 ori mai scăzută. In realitate, Sageman (căruia i s-a oferit să răspundă acestui articol, dar a refuzat) este greşit într-o proporţie de cam 15.

Eroarea sa are împlicaţii majore. Dacă Statele Unite, cu toată superioritatea poziţiei socio-economice a Musulmanilor, suferă de 2,5 ori mai mult de pe urma terorismului, per capita, decât Europa, îmbunătăţirile socio-economice nu par a rezolva problemele Europei.

Concluzia face parte din considerentul mal larg că Islamismul are prea puţin de a face cu factorii economici şi alte tipuri de presiune. Cu alte cuvinte, ideile contează mai mult decât circumstanţele personale. După cum am spus în 2002, “ Factorii ce cauzează declinul sau înflorirea Islamului militatnt, au mai mult de a face cu problemele de identitate decât cu cele economice.” Oricine acceptă vederile mondiale Islamice (sau comuniste sau fasciste), fie bogat, fie sărac, fie tânăr, fie bătrân, fie bărbat fie femeie, acceptă de asemenea o infrastructură ideologică care în mod potenţial duce la violenţă, incluzând terorism.

In termeni politici, Americanii nu au motive să fie prea plini de ei. Da, într-adevăr, Europenii ar trebui să înveţe de la Statele Unite cum să-şi integreze mai bine populaţia Musulmană, dar ei nu trebuie să se aştepte că făcând-o, problema lor cu terorismul va fi diminuată. S-ar putea fireşte, să se înrăutăţească chiar.

(Jerusalem Post, 3 Iulie 2008)

Original în Engleză: Which Has More Islamist Terrorism, Europe or America?
Traducerea în limba română: Robert Radu Hervian