Ce este Occidentul? Civilizația libertății.

Occidentul nu e niciodată ceea ce pare la prima vedere.

Turistul curios va remarca foarte ușor strălucirea zonelor comerciale, ceasurile scumpe sau mașinile de lux. În fapt, abundența lumii apusene este rezultatul unui vast proiect civilizațional.

Occidentul înseamnă, simultan, seriozitatea și depravare: Augustus & Nero; stoicism și creștinism: Seneca & Pavel; știință elină și drept roman: Euclid și Iustinian; ascetism mistic și senzorialism poetic: Maxim Mărturisitorul & Dante Alighieri; omul Renașterii și omul Reformei: Michelangelo Buonarroti & Jean Calvin; toleranța religioasă și pluralism politic: Erasmus din Rotterdam & Baruch Spinoza; artă vizuală și har muzical: Rembrandt & Bach; democrație reprezentativă și oportunitate economică: Thomas Jefferson & Adam Smith; strategie militară și superioritate tehnologică: Clausewitz & Krupp; pasiunea raționalistă și elogiul legalității: Immanuel Kant & William Blackstone; proprietate privată și credit bancar: John Locke & John D. Rockefeller; separația puterilor și asociațiile civile: Montesquieu & Alexis de Tocqueville; abundență materială și filantropie: Andrew Carnegie & Maica Tereza; inovație și antreprenoriat: Thomas Eddison & Steve Jobs; erudiție și genialitate: Mircea Eliade & Ludwig Wittgenstein; spirit profetic și curaj retoric: Dietrich Bonhoeffer & Winston Churchill; etica muncii și excelență profesională: Margaret Thatcher & Zig Ziglar; științele naturii și cultul istoriei: Isaac Newton & Nicolae Iorga; instituții publice și sfera privată: Hegel & Friedrich von Hayek; martiraj și suferință: Ernst Cohen & Pavel Florenski; pelerinaj spiritual și delir narcotic: Fatima & Woodstock; libertate de conștiință și prosperitate: Aleksander Soljenițîn & Donald Trump; luxul vitrinelor și curățenia străzilor: Coco Chanel & municipalitatea din Zürich; sport grațios și consumerism decadent: Nadia Comăneci & Rihanna; patriotism sacrificial și individualism artistic: Iuliu Maniu & Constantin Brâncuși; pragmatism și idealism geopolitic: Henry Kissinger & Ronald Reagan.

Coșul de opțiuni este larg iar oferta pare contradictorie. Fundamental rămâne dreptul fiecăruia dintre noi de a alege.

Când libertatea a dispărut, civilizația occidentală e pe ducă.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.