De ce luăm cele mai bune decizii într-o duminică?

Duminica este cea mai bună zi pentru a lua o hotărâre curajoasă, inspirată de chemarea inimii și harul divin.   
Decizia reîntoarcerii la calea dreaptă. Hotărârea de a nu risipi darurile primite din naștere. Decizia de-a nu prăpădi moștenirea părinților și tainica genă a străbunicilor. Hotărârea de-a nu mai pierde timpul. Decizia postirii de la gânduri rele. Hotărârea ieșirii din lene și trândăvie. 

Decizia de-a acționa. Decizia de-a tăcea adâncit în smerenie. Decizia de-a zâmbi mai des, ca Pruncul neprihănit. Decizia de-a iubi. 

Duminica e o zi frumoasă: odihnitoare pentru trup și decisivă pentru minte.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.