Cincizecimea

Βασιλε οράνιε

Παράκλητε

τ Πνεμα τῆς ληθείας

πανταχο παρν κα τ πάντα πληρν

θησαυρός τῶν γαθν

κα ζως χορηγός,

λθ κα σκήνωσον ν μν

κα καθάρισον μς ππάσης κ

ηλδος κα σῶσον γαθέ,

τς ψυχς μν.