Narnia. Cum a trecut C. S. Lewis prin dulap

Fundaţia Calea Victoriei anunţă acest curs-atelier susţinut de Petre GURAN.  Atelierele se adreseaza atit tinerilor cit si adultilor interesati de subiectele propuse. Costul cursului este de 300 ron avind data de incepere la 12 Martie 2008, orele 18:30, Fundatia Calea Victoriei, Calea Victoriei, 128A, ap. 17, etaj 3, interfon 17 C, Bucureşti.

PREZENTARE

Romanele lui C. S. Lewis Cronicile din Narnia vor fi punctul de plecare şi firul conducător al acestui curs despre universul cultural al creştinismului european. Cursul îşi propune să identifice şi să prezinte cunoştinţele de istorie, istorie a religiei, literatură, filozofie şi artă necesare pentru a înţelege opere cu o mare încărcătură simbolică precum romanele lui C. S. Lewis.

De la simpla înţelegere a simbolisticii animale şi naturale, care animă romanele lui C. S. Lewis, trecând prin psihologia personajelor şi până la sensul moral al acţiunii şi dinamica acesteia, cursul va descrie un univers cultural creat în antichitatea clasică şi în evul mediu creştin. Cursul se va deschide şi spre creaţie cinematografică bazată pe acelaşi fundament cultural creştin (Andei Rubliov, Insula, etc.).

Adolescenţa este vârsta marilor întrebări, dar ca să formulăm corect aceste întrebări, avem nevoie de informaţie. Cursul nu va oferi răspunsuri la aceste întrebări, căci acestea nu pot fi decât individuale, dar va propune o metodologie astfel încât aceste întrebări să-şi poată găsi un răspuns.

Relaţia cu participantul la acest curs se va construi pe încrederea în capacitatea umană de a formula raţionamente corecte şi de a accepta asemenea raţionamente născute dintr-un dialog dezinhibat. Pornind de la curiozitatea pentru un univers care este cvasi-opac generaţiei web 2.0, cum le place să se definească tinerilor din ziua de azi, rezultatul urmărit nu este atât achiziţionarea unor cunoştinţe exterioare, denumite printr-o metaforă grăitoare bagaj cultural, cât dezvoltarea capacităţii de a se cunoaşte pe sine.

Temele pe care le vom dezvolta de-a lungul celor 12 săptămâni:
1. Fenomenul psihologic al credinţei: ce este si ce nu este de crezut?
2. Sacrificiul in termenii religiei (Rene Girard)
3. Relaţia omului cu lumea vegetala si animala
4. Originile omului
5. Sensul creaţiei materiale
6. Fiinţele spirituale
7. Sensul istoriei
8. Sfârşitul lumii create
9. Comunicarea cu Dumnezeu
10. Conceptul de mântuire
11. Definiţiile Dumnezeului biblic
12. Dumnezeul văzut: icoana

1 Comment »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.