FINANŢĂRI PENTRU CARTE CREŞTINĂ

Fundaţia ALDEA -TUDORACHE, înfiinţată în anul 2005 cu scopul de a iniţia, dezvolta şi susţine proiecte cu specific social, cultural, educativ şi spiritual – creştin în favoarea comunităţii, îşi propune susţinerea apariţiei în anul 2008 a unei colecţii de carte creştină. Se vor avea în vedere proiecte editoriale de anvergură, axate pe valorificarea tradiţiei ortodoxe din domeniile teologie academică, istorie ecleziastică, filozofie creştină, carte duhovnicească, carte pe suport audio, carte religioasă pentru copii şi tineret, carte religioasă de popularizare. Volumele pot fi parte a unei colecţii deja existente, sau pot face parte dintr-o colecţie nouă. Criteriile de selecţie a editurii câştigătoare sunt CV-ul autorului/traducătorului, importanţa lucrării pentru literatura de specialitate, calitatea traducerii şi a ediţiei critice.

Bugetul total al întregului proiect este de 42.000 RON. Sunt eligibile costuri editoriale (copywright, traducere, corectură, editare, tehnoredactare) şi tipografice în limita bugetului anunţat, avându-se în vedere apariţia unui număr de 5-6 volume. Costurile legate de promovarea colecţiei vor fi suportate de editura beneficiară a finanţării. Dosarul de candidatură trebuie să conţină descrierea proiectului, inclusiv planul de promovare, bugetul şi CV-ul autorilor/traducătorilor.

Editurile interesate sunt invitate să depună proiecte până la data de 31 ianuarie 2008, direct sau prin poştă la adresa: Fundaţia Aldea – Tudorache, Bd. Iuliu Maniu nr. 6, sector 6, Bucureşti. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi la telefon 021 408 71 00/5614, mobil 0744 434 721 (Larisa Ispas), emailfundatia@aldea-tudorache.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.