EXPOZIŢIE PICTURĂ, GALLERIA 28, TIMIŞOARA

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ SORIN NEAMŢU LA GALLERIA 28, TIMIŞOARA

STR. BRÂNCOVEANU 28 (februarie-martie 2007)

Sorin Neamţu e un tînăr intoxicat de vocaţie. Vrea să fie pictor, iar această chemare îi inspiră cele mai curajoase pariuri. Îşi îngăduie luxul de a abandona o lucrativă specializare în informatică. În vremea studiilor de pictură, la Timişoara, uceniceşte pe lîngă Flondor şi se abandonează evlavios cultivării maeştrilor. Mizează imprudent pe formule perfect inadecvate modelor, tendinţei, actualităţii ultime. E calm din cuviinţă, senin din educaţie, disciplinat din pudoare. Întreţine cu revolta un comerţ prudent, alimentat doar de grija de nu se lua prea tare în serios. Asemenea Părinţilor egipteni, scurge peste legumele crude un şir de untdelemn pentru a-şi aminti de propria nedesăvîrşire. Pentru cei care îl cunoaştem, e tonic şi improbabil ca ozonul în mijlocul oraşului .

Marius LAZURCA

Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun

GALERIA 28, TIMIŞOARA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.