Acest sit îşi propune să devină echivalentul românesc al unei rubrici de tipul „Christian Arts and Letters,” oferind cadrele largi pentru dialogul dezinhibat între Ortodoxie şi modernitate.

GRUPAREA APROAPE nu este un proiect de generaţie, ci un proiect comunitar. Diferenţele de vârstă, formare, stil şi educaţie ale participanţilor rămân secundare în raport cu scopul de-a contempla veacul în respiraţia veşniciei.

Orientarea politică a participanţilor la acest proiect diferă, elementul coagulant fiind totuşi tradiţia creştin-democrată. Miezul acestei doctrine revine mereu la afirmaţia că Evanghelia este „vestea cea bună” care nu răspunde nevoilor unui stat, unui neam sau unei societăţi civile, ci mai cu seamă persoanei umane, unice şi ireductibile.

Orice materiale compatibile cu orientarea GRUPĂRII APROAPE – incluzînd şi texte deja publicate în diverse reviste din ţară ori străinătate (cu permisiunea prealabilă a editorilor) – sunt binevenite. Textele trebuie să fie concise, fără aparat critic excesiv, uşor de parcurs în format electronic. Constituirea unui prim „pol virtual” ar putea conduce apoi la gestaţia unei reviste noi, de sine stătătoare, sprijinită mai ales pe condeie şi talente proaspete.

Mihail NEAMŢU, editor al blogului GRUPAREA APROAPE